Xem thêm danh sách

Acc #19 - Chưa Rank - Không Khung

DANH SÁCH 1 TRANG PHỤC

 • Malphite Máy Móc

DANH SÁCH 22 TƯỚNG

 • Annie
 • Ashe
 • Caitlyn
 • Fiddlesticks
 • Garen
 • Heimerdinger
 • Kayle
 • Malphite
 • Master Yi
 • Morgana
 • Nidalee
 • Olaf
 • Ryze
 • Sivir
 • Soraka
 • Teemo
 • Tristana
 • Tryndamere
 • Veigar
 • Vel'Koz
 • Warwick
 • Xin Zhao

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc #11 - Chưa Rank

Acc Liên Minh #11


● Chưa Rank - Khung Bạc
● Tướng: 74
● Trang Phục: 18
● Tướng: 74
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 4

150.000đ

MUA NGAY
Acc #252 - Bạc V

Acc Liên Minh #252


● Bạc V - Không Khung
● Tướng: 108
● Trang Phục: 12
● Tướng: 108
● Trang Phục: 12
● Bảng Ngọc: 2

150.000đ

MUA NGAY
Acc #273 - Đồng I

Acc Liên Minh #273


● Đồng I - Khung Bạc
● Tướng: 85
● Trang Phục: 14
● Tướng: 85
● Trang Phục: 14
● Bảng Ngọc: 3

150.000đ

MUA NGAY
Acc #62 - Đồng I

Acc Liên Minh #62


● Đồng I - Khung Vàng
● Tướng: 72
● Trang Phục: 18
● Tướng: 72
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 3

150.000đ

MUA NGAY
Chat với chúng tôi