• 1 Kelvin Lý
 • 2 La Phusi
 • 3 Nguyễn Trung Tín
 • 4 Hải Long Vuong
 • 5 Thằng Minh Đức

Xem thêm danh sách

Acc #207 - Chưa Rank - Không Khung

ACC TRẮNG THÔNG TIN
Chưa rank mùa nào
Card: 40K / ATM: 32K

DANH SÁCH 4 TRANG PHỤC

 • LeBlanc Độc Ác
 • LeBlanc Ảo Thuật
 • Garen Quân Đoàn Thép
 • Warwick Sói Lãnh Nguyên

DANH SÁCH 26 TƯỚNG

 • LeBlanc
 • Udyr
 • Yorick
 • Talon
 • Teemo
 • Annie
 • Poppy
 • Xin Zhao
 • Nidalee
 • Garen
 • Zed
 • Ekko
 • Taric
 • Brand
 • Soraka
 • Xayah
 • Katarina
 • Warwick
 • Kha'Zix
 • Nunu
 • Bard
 • Ashe
 • Orianna
 • Lux
 • Master Yi
 • Ryze

DANH SÁCH 2 BẢNG NGỌC

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Chat với chúng tôi