Xem thêm danh sách

Acc #207 - Chưa Rank - Không Khung

ACC TRẮNG THÔNG TIN
Chưa rank mùa nào
Card: 40K / ATM: 32K

DANH SÁCH 4 TRANG PHỤC

 • Garen Quân Đoàn Thép
 • LeBlanc Độc Ác
 • LeBlanc Ảo Thuật
 • Warwick Sói Lãnh Nguyên

DANH SÁCH 26 TƯỚNG

 • Annie
 • Ashe
 • Bard
 • Brand
 • Ekko
 • Garen
 • Katarina
 • Kha'Zix
 • LeBlanc
 • Lux
 • Master Yi
 • Nidalee
 • Nunu
 • Orianna
 • Poppy
 • Ryze
 • Soraka
 • Talon
 • Taric
 • Teemo
 • Udyr
 • Warwick
 • Xayah
 • Xin Zhao
 • Yorick
 • Zed

BÁU VẬT HEXTECH

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc #229 - Chưa Rank

Acc Liên Minh #229


● Chưa Rank - Khung Bạc
● Tướng: 37
● Trang Phục: 5
● Tướng: 37
● Trang Phục: 5
● Bảng Ngọc: 3

40.000đ

MUA NGAY
Acc #598 - Chưa Rank

Acc Liên Minh #598


● Chưa Rank - Khung Bạc
● Tướng: 43
● Trang Phục: 5
● Tướng: 43
● Trang Phục: 5
● Bảng Ngọc: 1

40.000đ

MUA NGAY
Acc #299 - Đồng IV

Acc Liên Minh #299


● Đồng IV - Khung Bạc
● Tướng: 35
● Trang Phục: 4
● Tướng: 35
● Trang Phục: 4
● Bảng Ngọc: 2

40.000đ

MUA NGAY
Acc #337 - Đồng II

Acc Liên Minh #337


● Đồng II - Không Khung
● Tướng: 40
● Trang Phục: 5
● Tướng: 40
● Trang Phục: 5
● Bảng Ngọc: 2

40.000đ

MUA NGAY
Chat với chúng tôi