• 1 Đại Phong
 • 2 Quang Minh
 • 3 Nguyen Kẻ Huy Diết
 • 4 Tuan Nguyen
 • 5 SuýT Thì Mất Em

Xem thêm danh sách

Acc #207 - Chưa Rank - Không Khung

ACC TRẮNG THÔNG TIN
Chưa rank mùa nào
Card: 40K / ATM: 32K

DANH SÁCH 4 TRANG PHỤC

 • Garen Quân Đoàn Thép
 • LeBlanc Độc Ác
 • LeBlanc Ảo Thuật
 • Warwick Sói Lãnh Nguyên

DANH SÁCH 26 TƯỚNG

 • Annie
 • Ashe
 • Bard
 • Brand
 • Ekko
 • Garen
 • Katarina
 • Kha'Zix
 • LeBlanc
 • Lux
 • Master Yi
 • Nidalee
 • Nunu
 • Orianna
 • Poppy
 • Ryze
 • Soraka
 • Talon
 • Taric
 • Teemo
 • Udyr
 • Warwick
 • Xayah
 • Xin Zhao
 • Yorick
 • Zed

DANH SÁCH 2 BẢNG NGỌC

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Chat với chúng tôi