• 1 Đại Phong
 • 2 Quang Minh
 • 3 Nguyen Kẻ Huy Diết
 • 4 Tuan Nguyen
 • 5 SuýT Thì Mất Em

Xem thêm danh sách

Acc #210 - Chưa Rank - Không Khung

DANH SÁCH 4 TRANG PHỤC

 • Heimerdinger Nguyên Tử
 • Nidalee Người Hầu
 • Riven Thỏ Ngọc
 • Warwick Sói Lãnh Nguyên

DANH SÁCH 21 TƯỚNG

 • Annie
 • Ashe
 • Cho'Gath
 • Garen
 • Heimerdinger
 • Jhin
 • Katarina
 • Kayle
 • Malphite
 • Master Yi
 • Nidalee
 • Riven
 • Ryze
 • Sivir
 • Teemo
 • Tristana
 • Tryndamere
 • Udyr
 • Warwick
 • Xerath
 • Xin Zhao

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Chat với chúng tôi