Xem thêm danh sách

Acc #210 - Chưa Rank - Không Khung

DANH SÁCH 4 TRANG PHỤC

 • Heimerdinger Nguyên Tử
 • Nidalee Người Hầu
 • Riven Thỏ Ngọc
 • Warwick Sói Lãnh Nguyên

DANH SÁCH 21 TƯỚNG

 • Annie
 • Ashe
 • Cho'Gath
 • Garen
 • Heimerdinger
 • Jhin
 • Katarina
 • Kayle
 • Malphite
 • Master Yi
 • Nidalee
 • Riven
 • Ryze
 • Sivir
 • Teemo
 • Tristana
 • Tryndamere
 • Udyr
 • Warwick
 • Xerath
 • Xin Zhao

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc #526 - Chưa Rank

Acc Liên Minh #526


● Chưa Rank - Không Khung
● Tướng: 29
● Trang Phục: 1
● Tướng: 29
● Trang Phục: 1
● Bảng Ngọc: 1

30.000đ

MUA NGAY
Acc #554 - Bạc V

Acc Liên Minh #554


● Bạc V - Khung Bạc
● Tướng: 24
● Trang Phục: 5
● Tướng: 24
● Trang Phục: 5
● Bảng Ngọc: 1

30.000đ

MUA NGAY
Acc #630 - Chưa Rank

Acc Liên Minh #630


● Chưa Rank - Khung Bạc
● Tướng: 28
● Trang Phục: 3
● Tướng: 28
● Trang Phục: 3
● Bảng Ngọc: 1

30.000đ

MUA NGAY
Acc #215 - Chưa Rank

Acc Liên Minh #215


● Chưa Rank - Khung Bạc
● Tướng: 20
● Trang Phục: 4
● Tướng: 20
● Trang Phục: 4
● Bảng Ngọc: 2

30.000đ

MUA NGAY
Chat với chúng tôi